PALVELUMME

Valintamuotoilu

valintamuotoilu

Valintamuotoilu on hienovaraista ohjaamista (tuuppaamista, nudging) valinnanvapautta rajoittamatta. Valintamuotoilun avulla voidaan auttaa käyttäytymisen muutoksessa ja ohjata ihmisiä kestäviin valintoihin päätöksentekoympäristöä muokkaamalla.

Valintamuotoilu tekee kestävistä valinnoista helppoja. Esimerkiksi kierrättämistä voidaan tehostaa selkeyttämällä, ohjaamalla värien ja muotojen avulla sekä oikeanlaisella viestinnällä.

Valintamuotoilu on lempeä keino auttaa ihmisiä tekemään kestävämpiä valintoja.

Käyttökohteita:
Käyttäytymisen muutos
Vähähiilinen liikkuminen
Kestävä kuluttaminen
Ruokahävikki
Jakamistalous
Kierrättäminen
palvelumuotoilu

palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä palvelun kehittämistä ja konseptointia. Me yhdistämme palvelumuotoiluun kestävyysajattelun ja hyödynnämme kiertotalouden liiketoimintamalleja palveluiden kehittämisessä. Teemme palvelukehitystä asiakkaan ja loppukäyttäjän sekä ympäristön näkökulmasta.

Palvelumuotoilun avulla saavutetaan parempi asiakasymmärrys ja -kokemus sekä löydetään ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Käyttökohteita:
Palvelukonseptit
Jakamistalouden palvelut
kiertotalouden palvelut
palveluympäristöt
Muotoilun työkalut

Muotoilun
työkalupakki

Muotoilun työkalujen avulla kehitetään ketterästi uusia ratkaisuja ja innovaatioita kestävyyden edistämiseksi. Muotoilupakista löytyy monipuolisia työkaluja ongelmanratkaisuun, yhteiskehittämiseen ja ideointiin. Työkalupakki räätälöidään tarpeidesi mukaan.

Osallistavat workshopit

Sähköiset workshopit osallistavaan yhteiskehittämiseen. 2Loops suunnittelee ja fasilitoi workshopit asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Ideointi- ja ongelmanratkaisu -workshopit

Hyödynnetään erilaisia ideointimetodeja yhteiskehittäen sähköisellä alustalla. 2Loops fasilitoi ja ideoi yhdessä osallistujien kesken.

Käyttäjätutkimukset

Erilaisia tutkimusmenetelmiä esimerkiksi käyttäytymisen muutosta estävien syiden etsimiseen ja löytämiseen.

Tiedon visualisointi

Tiedon visualisointi kiteyttää oleelliset asiat ja tekee monimutkaisista kokonaisuuksista helpommin ymmärrettäviä.

Käyttökohteita:
Yhteiskehittäminen
Hankkeet
Pilottiprojektit
Nopeat kokeilut
Innovointi
Palveluiden kehittäminen