Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen 2Loops Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 14.12.2021. Päivitetty 7.1.2022.

Rekisterinpitäjä

2Loops Oy 
y-tunnus 3232780-9

Yhteyshenkilö

Laura Huovinen
laura huovinen yhteystiedot

Rekisterin nimi

2Loops asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus
ja peruste tietojen keräämiseen sekä käsittelemiseen

Kerättäviä tietoja käsitellään yrityksen ja asiakkaan tai sidosryhmien välisessä liiketoiminnassa. Käytämme tietoja toimeksiantojen hoitamiseen, asiakassuhteiden ja kumppanuuksien luomiseen ja ylläpitoon, markkinoinnin toteuttamiseen sekä verkkosivujemme kehittämiseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön etu- ja sukunimipostiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta, yritys, ammattinimike, toimiala, verkkosivujen osoite ja verkkosivuillamme vierailevien kävijöiden IP-osoite.

Verkkosivujemme kautta (evästeet ja verkkosivuston analyytiikka) keräämme yksilöimätöntä tietoa, jota ei voida yhdistää henkilöön.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja sidosryhmiltä mm. www-lomakkeilla (yhteydenottolomake) lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, verkkosivuilta (evästeet ja verkkosivuston analyytiikka) , sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

Evästeet

Keräämme verkkosivujemme kävijätietoja, joiden perusteella voidaan tunnistaa verkkosivustolla vierailleet kävijät. Tietoja ei voida yksilöidä henkilöön. 

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta rekisteristä muuhun käyttöön eikä muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia tietoihin oikaisua tai pyytää tietojen poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.