REFERENSSIT

KotiCommu
-pilottikokeilu
FORUM VIRIUM HELSINKI
Toteutimme yhteistyössä Commu Appin kanssa kokeilun, jonka avulla edistimme yhteisöllisyyttä ja avun jakamisen kulttuuria taloyhtiöissä. Kokeilussa Commu-sovelluksesta muokattiin taloyhtiön käyttöön soveltuva palvelu.
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.
Tekstiilien ja vaatteiden uusi elämä -pilottikokeilu
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Pilotoimme kestävää kuluttajuutta edistävän, Neon Studion (työnimi “K2 Studio”) työpajamallia. Keräsimme tietoa palvelun kehittämiseen ja suunnittelimme ja fasilitoimme  kädentaidonammattilaisen kanssa kaksi kestävään muotiin ja vaate-elinkaaren pidentämiseen liittyvää pilottityöpajaa.
Yhteistyössä: Neon Studio
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä. 
Kestävän kehityksen oppaat ja ohjevideot hanketyöhön
LEADER JYVÄSRIIHI
Tuotimme kaksi kestävän kehityksen opasta ja ohjevideota Leader-ryhmien käyttöön. Selkeiden, visuaalisten oppaiden ja videoiden avulla yrittäjät ja hanketoimijat saavat tietoa ja konkreettisia vinkkejä sekä muistilistan kestävän kehityksen huomioimisesta hankkeen suunnitteluprosessissa.

Oppaat ja ohjevideot löytyvät täältä. 

OLETKO KARTALLA
-PILOTTIKOKEILU
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Pilottikokeilussa koottiin kestävää elämäntapaa tukevat palvelut Jyväskylän karttapalveluun. Karttapalvelukokeilulla nostetaan näkyväksi resurssiviisasta elämäntapaa tukevat palvelut, ja näin tuupataan kaupunkilaisia lempeästi palveluiden pariin.
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.
K2 Studio, palvelukonsepti, Jyväskylän kaupunki
K2 STUDIO
-PALVELUKONSEPTI
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Kestävää kuluttajuutta edistävä konsepti, joka opettaa kuluttajille kiertotaloutta ja vastuullisuustietoutta workshopien ja tapahtumien avulla.

Yhteistyössä: Anniina Nurmi
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä. Konseptisuunnitelma löytyy tästä.
Enemmän kuin OK -hävikkiruokakampanja, Väentupa ry
ENEMMÄN KUIN OK
-HÄVIKKIRUOKAKAMPANJA
VÄENTUPA RY

Kampanjalla lisättiin hävikkiruuan arvostusta ja jaettiin tietoa. Kampanja antaa konkreettisia vinkkejä hävikkiruuan käyttöön ja viestii ruuan olevan vielä täysin syömäkelpoista. 

Kestävän tilasuunnittelun koulutus & workshop
GRADIA
Koulutus antoi tietoa sisustussuunnittelijoille kestävyydestä ja kiertotaloussuunnittelusta sekä työkaluja kestävän ja vastuullisen suunnittelutyön pohjaksi. Koulutus sisälsi myös sisustusmateriaali-workshopin.
PUOLANGAN LAJITTELUASEMAN PALVELUKONSEPTI
KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Uusi käyttäjälähtöinen palvelukonsepti nostaa materiaalin arvostusta, kannustaa kierrättämiseen ja luo mahdollisimman laajat lajittelumahdollisuudet. Konseptissa hyödynnettiin myös valintamuotoilua, jolla ohjataan ihmisiä toimimaan oikein asemalla. 

Lisätietoja projektista löytyy täältä.
Muovinkeräyspilotti ja skaalautuva toimintamalli
JAPA RY
Pilottikokeilussa testattiin muovipakkausten keräystä terveydenhuollon yksikössä. Kokeilun pohjalta luotiin skaalattava toimintamalli muovinkeräyksen järjestämiseen.
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.
Kestävän elämäntavan luennot, Väentupa Ry
Kestävän elämäntavan luennot
VÄENTUPA RY

Laadimme kolme eri sisältöistä luentoa kestävästä elämäntavasta Väentuvan ystävänpäivän kierrätystapahtumaan. Teemoina olivat kestävä elämäntapa, kestävä kuluttaminen ja hävikkiruoka.

Kestäviä palveluita kortteleihin workshop, Metropolia
Kestäviä palveluita kortteleihin -WORKSHOP
METROPOLIA

Workshopissa luotiin kestävää elämäntapaa tukeville yrityksille palvelupolku taloyhtiöön. Eri sidosryhmiä osallistamalla saimme tietoa eri näkökulmista, kipupisteistä ja ratkaisuista. Lopputuloksena syntyi visuaalinen palvelupolku, joka auttaa jatkossa palveluita tarjoavaa yritystä ymmärtämään taloyhtiön toimintaa, päätöksentekoa ja muita huomioon otettavia asioita. 

Live workshop, sidosrymien synergia, Neon Studio
SIDOSRYHMIEN SYNERGIA -WORKSHOP
NEON STUDIO / JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Workshopissa toimme yhteen jyväskyläläiset kiertotaloutta edistävät yrittäjät. Tavoitteena oli yritysten verkostoituminen ja löytää synergiaa Neon Studion kanssa. Tuloksena saimme runsaasti yhteistyöideoita, ratkaisuehdotuksia, verkostoitumista ja työpajojen vetäjiä Neon Studiolle.

Live workshop, Customer Nudging, Kierto-Hanke
Customer Nudging – Kuinka tuuppaat asiakastasi kestäviin valintoihin?
TAMPEREEN KAUPUNKI / KIERTO-HANKE

Workshopissa yritykset pohtivat ja tuottivat yhdessä tuuppauskeinoja, joilla asiakasta voidaan ohjata kestävämpien valintojen pariin. 

SIDOSRYHMIEN ROOLIT
-WORKSHOP
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Workshopissa selkeytettiin Kankaan jätehuollon sidosryhmien rooleja luomalla sidosryhmäkartta osallistavien tehtävien avulla. Toimijat saivat jakaa tietoa, kokemuksia ja ideoita Kankaan jätehuollon kehittämiseksi oman roolinsa kautta.

Ydinkeskustan vilkastuttaminen LIKE - Workshop, Jyväskylä
ydinkeskustan vilkastuttaminen -workshop
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Workshopissa osallistimme kaupungin asiantuntijoita ja päättäjiä Jyväskylän ydinkeskustan vilkastuttamiseksi.

Osallistava konseptisuunnittelu K2 - Workshop
yhteiskehittämisen workshop
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI (K2 STUDIO)

K2 Studion palvelukonseptia kehitettiin monialaisessa yhteistyössä. Asukkaita, yrityksiä ja kaupungin asiantuntijoita sekä muita sidosryhmiä osallistettiin online workshopien avulla.

Circular desdign - kiertotalousmuotoilu sisustusarkkitehtuurissa, osallistava webinaari
Circular Design -webinaari
SISUSTUSARKKITEHDIT SIO RY

Järjestimme sisustusarkkitehdeille yhteistyössä SIO:n kanssa osallistavan webinaarin, jossa keräsimme tietoa kiertotalousmuotoilun osaamisesta. Työskentelimme sähköisellä alustalla, jonne piirsimme kuvaa nykytilasta, case -esimerkeistä, haasteista ja uusista ideoista. Lopputuloksena syntyi uutta tietoa, verkostoja sekä visuaalinen kuvaus kokonaistilanteesta. 

Sharing cities kilpailutyö
SHARING CITY
-KILPAILUTYÖ
DESIGN FOR SUSTAINABLE CITIES, BE OPEN, CUMULUS
Kilpailutyömme otti kantaa jakamistalouden ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Lopputuloksena syntyi konsepti jakamistaloutta edistävästä sovelluksesta.
Kilpailutyö löytyy täältä.

ASIAKKAITAMME

Jyväskylän kaupunki logo
JAPA ry logo
Ekokymppi, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä logo
Gradia logo
Business Jyväskylä logo
Metropolia logo
Leader JyväsRiihi logo
FORUM_VIRIUM_logo_PMS021_189x100
Jamk Jyväskylän ammattikorkeakoulu logo