REFERENSSIT

Zero Waste -pilottikokeilu (Jätteetön Jyväskylä)
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Pilottikokeilu sisälsi kaksi osaa: 1. Zero Waste -markkinointikampanja, jossa jaettiin tietoa zero waste -ideologiasta laajalle yleisölle ja 2. Zero Waste -kierros, jonka aikana osallistimme paikalliset yritykset järjestämään aiheeseen liittyviä tapahtumia. Jatkuvuuden ja yhteistyön mahdollistamiseksi perustimme myös Kestävyyttä edistävien yritysten verkoston.

Kokeilun loppuraportin voit lukea täältä.  

Tuuppauskeinot kestävään liikkumiseen -käsikirja
TAMPEREEN KAUPUNKI
Suunnittelimme käsikirjan tuuppauskeinoista kestävään liikkumiseen. Käsikirja sisältää eri laajuisia tuuppauksia eli keinoja kannustaa ja ohjata asukkaita päätöksentekoympäristöä muokkaamalla. Käsikirjassa kuvataan alueiden erityispiirteisiin soveltuvat erilaiset tuuppauskeinot ja niiden toteuttaminen sekä perustellaan, miten valittu tuuppauskeino vaikuttaa käyttäytymisen muutokseen.
Reimagine Spaces –tapahtuma
HELSINGIN KAUPUNKI
BUSINESS HELSINKI
Suunnittelimme ja fasilitoimme kaksipäiväisen Reimagine Spaces – kiertotalous tilasuunnittelussa ja sisärakentamisessa -tapahtuman yhdessä Helsingin kiertotalousklusterin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumassa alan asiantuntijat kutsuttiin pohtimaan tila- ja sisustussuunnittelun tulevaisuutta kiertotalouden ehdoilla. Vastasimme erityisesti työpajapäivän suunnittelusta ja järjestelyistä.

(1. kuva: Vesa Laitinen, Helsingin kiertotalousklusteri)

KotiCommu
-pilottikokeilu
FORUM VIRIUM HELSINKI
Toteutimme yhteistyössä Commu Appin kanssa kokeilun, jonka avulla edistimme yhteisöllisyyttä ja avun jakamisen kulttuuria taloyhtiöissä. Kokeilussa Commu-sovelluksesta muokattiin taloyhtiön käyttöön soveltuva palvelu.
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.
Tekstiilien ja vaatteiden uusi elämä -pilottikokeilu
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Pilotoimme kestävää kuluttajuutta edistävän, Neon Studion (työnimi “K2 Studio”) työpajamallia. Keräsimme tietoa palvelun kehittämiseen ja suunnittelimme ja fasilitoimme  kädentaidonammattilaisen kanssa kaksi kestävään muotiin ja vaate-elinkaaren pidentämiseen liittyvää pilottityöpajaa.
Yhteistyössä: Neon Studio
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä. 
Kestävän kehityksen oppaat ja ohjevideot hanketyöhön
LEADER JYVÄSRIIHI
Tuotimme kaksi kestävän kehityksen opasta ja ohjevideota Leader-ryhmien käyttöön. Selkeiden, visuaalisten oppaiden ja videoiden avulla yrittäjät ja hanketoimijat saavat tietoa ja konkreettisia vinkkejä sekä muistilistan kestävän kehityksen huomioimisesta hankkeen suunnitteluprosessissa.

Oppaat ja ohjevideot löytyvät täältä. 

OLETKO KARTALLA
-PILOTTIKOKEILU
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Pilottikokeilussa koottiin kestävää elämäntapaa tukevat palvelut Jyväskylän karttapalveluun. Karttapalvelukokeilulla nostetaan näkyväksi resurssiviisasta elämäntapaa tukevat palvelut, ja näin tuupataan kaupunkilaisia lempeästi palveluiden pariin.
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.
K2 Studio, palvelukonsepti, Jyväskylän kaupunki
K2 STUDIO
-PALVELUKONSEPTI
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Kestävää kuluttajuutta edistävä konsepti, joka opettaa kuluttajille kiertotaloutta ja vastuullisuustietoutta workshopien ja tapahtumien avulla.

Yhteistyössä: Anniina Nurmi
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä. Konseptisuunnitelma löytyy tästä.
Enemmän kuin OK -hävikkiruokakampanja, Väentupa ry
ENEMMÄN KUIN OK
-HÄVIKKIRUOKAKAMPANJA
VÄENTUPA RY

Kampanjalla lisättiin hävikkiruuan arvostusta ja jaettiin tietoa. Kampanja antaa konkreettisia vinkkejä hävikkiruuan käyttöön ja viestii ruuan olevan vielä täysin syömäkelpoista. 

Kestävän tilasuunnittelun koulutus & workshop
GRADIA
Koulutus antoi tietoa sisustussuunnittelijoille kestävyydestä ja kiertotaloussuunnittelusta sekä työkaluja kestävän ja vastuullisen suunnittelutyön pohjaksi. Koulutus sisälsi myös sisustusmateriaali-workshopin.
PUOLANGAN LAJITTELUASEMAN PALVELUKONSEPTI
KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Uusi käyttäjälähtöinen palvelukonsepti nostaa materiaalin arvostusta, kannustaa kierrättämiseen ja luo mahdollisimman laajat lajittelumahdollisuudet. Konseptissa hyödynnettiin myös valintamuotoilua, jolla ohjataan ihmisiä toimimaan oikein asemalla. 

Lisätietoja projektista löytyy täältä.
Muovinkeräyspilotti ja skaalautuva toimintamalli
JAPA RY
Pilottikokeilussa testattiin muovipakkausten keräystä terveydenhuollon yksikössä. Kokeilun pohjalta luotiin skaalattava toimintamalli muovinkeräyksen järjestämiseen.
Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.
Kestävän elämäntavan luennot, Väentupa Ry
Kestävän elämäntavan luennot
VÄENTUPA RY

Laadimme kolme eri sisältöistä luentoa kestävästä elämäntavasta Väentuvan ystävänpäivän kierrätystapahtumaan. Teemoina olivat kestävä elämäntapa, kestävä kuluttaminen ja hävikkiruoka.

Kestäviä palveluita kortteleihin workshop, Metropolia
Kestäviä palveluita kortteleihin -WORKSHOP
METROPOLIA

Workshopissa luotiin kestävää elämäntapaa tukeville yrityksille palvelupolku taloyhtiöön. Eri sidosryhmiä osallistamalla saimme tietoa eri näkökulmista, kipupisteistä ja ratkaisuista. Lopputuloksena syntyi visuaalinen palvelupolku, joka auttaa jatkossa palveluita tarjoavaa yritystä ymmärtämään taloyhtiön toimintaa, päätöksentekoa ja muita huomioon otettavia asioita. 

Live workshop, sidosrymien synergia, Neon Studio
SIDOSRYHMIEN SYNERGIA -WORKSHOP
NEON STUDIO / JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Workshopissa toimme yhteen jyväskyläläiset kiertotaloutta edistävät yrittäjät. Tavoitteena oli yritysten verkostoituminen ja löytää synergiaa Neon Studion kanssa. Tuloksena saimme runsaasti yhteistyöideoita, ratkaisuehdotuksia, verkostoitumista ja työpajojen vetäjiä Neon Studiolle.

Päättäjien ilmastotyöpaja
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI
Suunnittelimme ja fasilitoimme Äänekosken kaupungin päättäjille ilmastotyöpajan, jossa tutustuttiin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan pohjautuviin toimenpiteisiin sekä arvioitiin niiden vaikuttavuutta.
Ydinkeskustan vilkastuttaminen LIKE - Workshop, Jyväskylä
ydinkeskustan vilkastuttaminen -workshop
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Workshopissa osallistimme kaupungin asiantuntijoita ja päättäjiä Jyväskylän ydinkeskustan vilkastuttamiseksi.

Live workshop, Customer Nudging, Kierto-Hanke
Customer Nudging – Kuinka tuuppaat asiakastasi kestäviin valintoihin?
TAMPEREEN KAUPUNKI / KIERTO-HANKE

Workshopissa yritykset pohtivat ja tuottivat yhdessä tuuppauskeinoja, joilla asiakasta voidaan ohjata kestävämpien valintojen pariin. 

SIDOSRYHMIEN ROOLIT
-WORKSHOP
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Workshopissa selkeytettiin Kankaan jätehuollon sidosryhmien rooleja luomalla sidosryhmäkartta osallistavien tehtävien avulla. Toimijat saivat jakaa tietoa, kokemuksia ja ideoita Kankaan jätehuollon kehittämiseksi oman roolinsa kautta.

Osallistava konseptisuunnittelu K2 - Workshop
yhteiskehittämisen workshop
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI (K2 STUDIO)

K2 Studion palvelukonseptia kehitettiin monialaisessa yhteistyössä. Asukkaita, yrityksiä ja kaupungin asiantuntijoita sekä muita sidosryhmiä osallistettiin online workshopien avulla.

Circular desdign - kiertotalousmuotoilu sisustusarkkitehtuurissa, osallistava webinaari
Circular Design -webinaari
SISUSTUSARKKITEHDIT SIO RY

Järjestimme sisustusarkkitehdeille yhteistyössä SIO:n kanssa osallistavan webinaarin, jossa keräsimme tietoa kiertotalousmuotoilun osaamisesta. Työskentelimme sähköisellä alustalla, jonne piirsimme kuvaa nykytilasta, case -esimerkeistä, haasteista ja uusista ideoista. Lopputuloksena syntyi uutta tietoa, verkostoja sekä visuaalinen kuvaus kokonaistilanteesta. 

Sharing cities kilpailutyö
SHARING CITY
-KILPAILUTYÖ
DESIGN FOR SUSTAINABLE CITIES, BE OPEN, CUMULUS
Kilpailutyömme otti kantaa jakamistalouden ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Lopputuloksena syntyi konsepti jakamistaloutta edistävästä sovelluksesta.
Kilpailutyö löytyy täältä.

ASIAKKAITAMME

Jyväskylän kaupunki logo
JAPA ry logo
Ekokymppi, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä logo
Gradia logo
Business Jyväskylä logo
Metropolia logo
Leader JyväsRiihi logo
FORUM_VIRIUM_logo_PMS021_189x100
Jamk Jyväskylän ammattikorkeakoulu logo
Äänekoski logo
Business Helsinki logo